Грантова програма «Обрій Європа»: ЄС виділить молодим вченим понад 80 мільярдів євро на розвиток науки та інновацій

Європейський Союз вкладає величезні гроші у розвиток освіти, науки та наукові дослідження. У тому числі через фінансування грантових програм. Найбільш масштабна за кількістю підтримуваних проектів, обсягами фінансування, масштабом реалізації та географією учасників – це програма «Обрій Європа». У ній можуть брати участь і українці, яким доступні всі права учасників як громадянам асоційованої в ЄС держави та отримувати фінансування для реалізації дослідницьких проектів, що обчислюється мільйонами доларів. Пропонуємо ознайомитись з її особливостями детальніше.

 

Що таке грант?

Грант – це одна із світових практик фінансування науки, бізнесу, громадських та демократичних ініціатив, спрямованих на розвиток регіону, країни чи всієї планети. Якщо говорити простими словами, під грантом розуміють безоплатну субсидію у грошовій чи фінансовій формі. Її можуть представляти приватним особам, організаціям, об’єднанням чи підприємствам, а також органам влади чи місцевого самоврядування. Гранти бувають у формі пожертвувань, благодійних внесків, часткового чи повного фінансування певної ініціативи. Для отримання гранту подається заявка, в якій детально описується, яких результатів вдасться досягти за рахунок зовнішнього фінансування та як це допоможе місцевій, національній чи світовій спільноті. Гранти завжди надаються безоплатно, тобто гроші не потрібно буде повертати, як у разі залучення кредитних коштів (за винятком нецільових витрат фінансів, наданих у рамках грантової програми).

Грантова форма підтримки часто використовується в Європі для підтримки некомерційних ініціатив – освіти, науки, інновацій, технічних досліджень. Це дозволяє молодим вченим реалізувати свої перші проекти, здобути досвід, визнання та популярність, щоб у майбутньому залучати приватних інвесторів.

 

Хто може одержати грант?

Все залежить від типу гранту, мети програми та умов участі у ній. Існують гранти для бізнесу, студентів, аспірантів, молодих науковців, громадських організацій та навіть органів місцевого самоврядування та влади. Дуже багато програм спрямовані на створення можливостей для навчання, розвитку студентів та молодих вчених. Пропонуємо познайомитися з однією з наймасштабніших із них.

 

Програма «Обрій Європа»: гранти на розвиток науки, інновацій та бізнесу майбутнього

«Горизонт Європа» – це вже дев’ята науково-інноваційна грантова програма ЄС, яка стартувала 1 січня 2021 року і триватиме до кінця 2027 року. Їй передувала восьма рамкова програма «Обрій-2020», яка за 6 років (з 2014 по 2020) дозволила дослідникам, молодим вченим, бізнесменам-початківцям та інноваторам отримати потужний старт для своїх починань.

Проте масштаби програми «Обрій Європа» ще більші. Її бюджет рекордний – 80,9 мільярда євро! Ці гроші призначені бізнесу, громадським організаціям, але насамперед – науковим консорціумам, дослідницьким інститутам та приватним вченим, які працюють над проектами, які зможуть покращити майбутнє Європи, її громадян та врятувати екологію планети.

 

Найцікавіші гранти у сфері науки за програмою «Обрій Європа»

Програма «Обрій Європа» передбачає 3 напрямки:

– Передова наука;

– Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоспроможність;

– Інноваційна Європа.

Розглянемо кожен із напрямів, приділивши особливу увагу можливостям для молодих вчених у кожному з них.

Ключовий для молодих науковців напрямок – «Передова наука». На неї виділено 24% загального 80-мільярдного бюджету програми. Мета напрямку – зміцнити та розширити наукові бази ЄС. Програма включає 3 складові:

– Європейська рада досліджень;

– програма імені Марії Складовської-Кюрі;

– Розвиток дослідницьких інфраструктур.

Європейська рада досліджень займається фінансуванням грантів на передові наукові проекти, над якими працюють найкращі команди європейських учених. Його програми передбачають 4 основні типи грантів:

  1. Стартовий – надається молодим вченим, які здобули ступінь PhD від 2 до 7 років тому. Передбачає виділення до 1,5 мільйонів євро на реалізацію проекту протягом 5 років;
  2. Консолідований – для вчених, які здобули ступінь PhD 7-12 років тому і працюють як незалежні дослідники. За таким грантом можна отримати на реалізацію 5-річного проекту до 2 мільйонів євро фінансування;
  3. Грант вищого рівня – надається досвідченим незалежним вченим, які отримували нагороди за свої досягнення протягом 10 років до подання заявки. Передбачає виділення фінансування до 2,5 мільйонів євро;
  4. Синергетичний – цей грант надається групам вчених лише у випадках, коли реалізація проекту передбачає обов’язкову участь кількох керівників дослідження. Призначений для груп з 2-4 дослідників і виділення до 10 мільйонів євро протягом 6 років.

Наступна складова – програма Марії Складовської-Кюрі. У рамках цього напряму передбачено такі можливості:

– програма «Докторантські мережі», за якими міжнародним дослідницьким консорціумам надається фінансування на ведення освітньої діяльності. Консорціуми можуть готувати молодих вчених до здобуття ступеня PhD та передавати їм науковий досвід та знання. Програми розраховані на термін до 4 роки, а один консорціум може об’єднувати до 10 осіб;

– «Постдокторанські стипендії» – передбачають виплату стипендії досвідченим дослідникам, які вже отримали ступінь PhD та працюють у сфері науки не менше 6 років. Умови отримання стипендії передбачають проведення наукових досліджень у європейських інститутах, допускається участь вчених із третіх країн;

– «Обмін кадрами», який спрямований на розвиток міжнародних зв’язків у сфері науки та наукових досліджень;

– «Самофінансування дослідницьких програм регіонального, національного та міжнародного рівня». Передбачає підтримку існуючих програм з боку Європейського Союзу. Загальна тривалість гранту може досягати 5 років.

Мета напряму «Глобальні виклики та європейська індустріальна конкурентоспроможність» – стимулювати розвиток основних технологій, які дозволять вирішити актуальні проблеми європейської та світової спільноти. Щодо фінансування це чемпіон – на нього піде до 53% загального бюджету програми «Горизонт Європи». Напрямок включає 3 складові:

  1. Кластери;
  2. Загальний науково-дослідний центр;
  3. Дослідницькі та інноваційні місії.

Вчені можуть взяти участь у всіх трьох складових, але основні проекти у сфері науки реалізуються у рамках загального науково-дослідного центру. Тематика програм, що реалізуються в рамках центрів, включає:

– адаптацію до кліматичних змін;

– боротьбу із раком;

– здоров’я ґрунту та продуктів харчування;

– розумні міста та кліматично нейтральні поселення;

– здорова вода.

Третій напрямок – це «Інноваційна Європа». На її діяльність планується витратити до 13,5% фінансування програми «Горизонт Європа». Ця програма також передбачає 3 напрямки, які поділяються відповідно до координуючого центру їх реалізації:

– Інноваційною радою Європи;

– європейськими інноваційними екосистемами;

– Європейським інститутом інновацій та технологій.

Інноваційна рада Європи була створена у 2017 році як служба, яка займається комерціалізацією дослідницьких проектів із високими ризиками. Його діяльність спрямована на підтримку інноваційних проектів шляхом залучення інвестицій та розвитку підприємств при науково-дослідних центрах. За 2017-2019 роки за лінією Інноваційної ради Європи інноватори отримали близько 893 мільйонів євро – як фінансування з боку ЄС, так і комерційних інвесторів. За програмою «Обрій Європа» планується збільшення бюджетів. Передбачено два типи проектів, які можуть претендувати на участь:

– «Першопрохідник» – фінансує інноваційні проекти на етапі від формулювання ідеї до початку виробництва без комерціалізації. Наукове об’єднання, яке отримає грант, може розраховувати на покриття 100% усіх витрат – за умови, що вони не перевищують 4 мільйони євро. Але є обмеження – подавати заявку можуть лише міжнародні консорціуми, до яких входить щонайменше 3 незалежні наукові центри;

– «Прискорювач» – фінансує проекти, що знаходяться на етапі від докомерційного до ринкового виробництва, у другому випадку спрямований на розширення виробничих потужностей. Дозволяє отримати до 2,5 мільйонів євро на фінансування та покрити до 75% від усіх витрат.

Напрямок «Інноваційні екосистеми Європи» об’єднує інноваторів, стейкхолдерів та лідерів думок та дозволяє їм розширювати масштаби діяльності, розширити інформування про діяльність до державного та міжнародного масштабу. Інститут інновацій та технологій Європи підтримує інноваційні та дослідницькі ініціативи. Його основна мета – виховати нове покоління вчених, які у майбутньому братимуть участь в основних програмах фінансування та підтримки від Європейського Союзу.

Більше інформації про всі ініціативи ви знайдете на офіційному сайті програми «Обрій Європи». Кожен із напрямків також має окремі інформаційні сторінки, тому можете пошукати конкретно їх – використовуйте пошук за назвою програми.

 

Як податись на грант?

У програмі «Обрій Європа» можуть брати участь:

– учасники з країни Європейського Союзу. Для них передбачені найширші права;

– учасники з асоційованих держав ЄС – до таких належить, зокрема, Україна. Вони також мають повні права на участь у програмі;

– учасники із третіх країн, з обмеженими правами для участі у програмі.

Подати заявку дуже просто. Ось короткий алгоритм, як це зробити:

– ознайомтеся з усіма грантами та напрямками програми «Горизонт Європа»;

– ознайомтеся з нормативними документами та умовами програми. Вся інформація є на Порталі фінансування та тендерів Європейського Союзу англійською;

– перегляньте успішні проекти, які подавалися на минулих етапах рамкової програми. Це допоможе вам скласти заявку;

– знайдіть партнерів, з якими ви зможете створити консорціум;

– зверніться до офіційних служб підтримки: вони проконсультують, допоможуть розібратися у всіх тонкощах та правильно заповнити заявку;

– створіть заявку на грантовий проект та зареєструйте її;

– коли ваш проект схвалить, підпишіть офіційну угоду;

– не забувайте вчасно подавати звіти щодо грантового проекту, інакше фінансування можуть зупинити;

– після закінчення проекту – опублікуйте офіційні результати.

Більше інформації ви знайдете на офіційному Порталі учасника програми “Горизонт Європа”. В середньому на підготовку заявки на отримання грант йде 4-6 місяці – в ній має дуже точно бути описаний сам проект, його результати, актуальність та користь, яку він принесе світовій спільноті. Заявки оцінює спеціальна комісія – у кожному грантовому проекті вона своя, як і критерії оцінки пропозиції учасника. У комісію входять експерти – вчені та практики – у тих сферах, в яких реалізовуватиметься проект. Члени комісії виставляють оцінки, і в якого учасника їх буде більше, той отримає фінансування. Все чесно та прозоро.

 

Інші грантові програми для студентів та науковців у Європі

Проте не лише програмою «Горизонт Європа» обмежуються гранти у Європі. Для студентів є інші можливості. Наприклад, студенти Університету екології та управління у Варшаві можуть брати участь у міжнародній програмі Erasmus. При навчальному закладі працює Бюро міжнародного співробітництва, яке допомагає студентам та молодим вченим знаходити інформацію про наукові, студентські та програми стажування та консультує, як стати їх учасниками. Також на базі університету є власні наукові лабораторії та видавництва, де молоді вчені можуть публікувати результати своїх досліджень. Найголовніше – мати мету та ідею. А шляхи її реалізації точно знайдуться!

Вартість освіти за кордоном – найпопулярніші країни
Навчання за кордоном
Вартість освіти за кордоном – найпопулярніші країни
Вступна кампанія 2020 – що нам підготувало МОН
ЗНО
Вступна кампанія 2020 – що нам підготувало МОН
Академмістечка Познані
Академмістечка Польщі
Академмістечка Познані
50 чатів взаємодопомоги для біженців у Європі
Без категории
50 чатів взаємодопомоги для біженців у Європі
Як університети можуть швидко адаптуватися до нового середовища?
Новини України
Як університети можуть швидко адаптуватися до нового середовища?
Офіційна релокація: в якій країні можна жити після закінчення навчання
Навчальний процес в Польщі
Офіційна релокація: в якій країні можна жити після закінчення навчання
Освіта в Кракові
Краків
Освіта в Кракові
Втілюємо мрії разом – вища освіта у Франції
Варто знати
Втілюємо мрії разом – вища освіта у Франції
Усе, що потрібно знати про особливості водіння в Польщі
Варто знати
Усе, що потрібно знати про особливості водіння в Польщі
Професії майбутнього 2020/2030
Навчання за кордоном
Професії майбутнього 2020/2030
Програма «Go4Poland. Вибери Польщу» – чудовий старт для кар’єри
Варто знати
Програма «Go4Poland. Вибери Польщу» – чудовий старт для кар’єри
Дізнайся інформацію про вступ “на живо”!
Новини
Дізнайся інформацію про вступ “на живо”!
ТОП-24 професії у 2024 році. Чому вчитися, щоб бути на гребні успіху?
Варто знати
ТОП-24 професії у 2024 році. Чому вчитися, щоб бути на гребні успіху?
Куди поступати після 11 класу: варіанти продовження освіти в Україні та безкоштовне навчання за кордоном
Варто знати
Куди поступати після 11 класу: варіанти продовження освіти в Україні та безкоштовне навчання за кордоном
Усе, що потрібно знати про особливості водіння в Польщі
Варто знати
Усе, що потрібно знати про особливості водіння в Польщі
ТОП-25 найбільш затребуваних професій у Європі: вибираємо спеціальність, з якою ви точно не залишитесь без грошей
IT і нові технології
ТОП-25 найбільш затребуваних професій у Європі: вибираємо спеціальність, з якою ви точно не залишитесь без грошей
ТОП-25 прибуткових жіночих професій: де дівчата можуть заробляти більше за чоловіків?
Варто знати
ТОП-25 прибуткових жіночих професій: де дівчата можуть заробляти більше за чоловіків?
ТОП-25 затребуваних професій 2023: де шукати цікаву роботу з високими зарплатами?
IT і нові технології
ТОП-25 затребуваних професій 2023: де шукати цікаву роботу з високими зарплатами?
Як вибрати свій ідеальний університет на сайті «Куди вступати»
Варто знати
Як вибрати свій ідеальний університет на сайті «Куди вступати»
Польща чекає на українських студентів: знижки та бонуси для абітурієнтів з України від найбільшого комерційного університету Варшави
Варто знати
Польща чекає на українських студентів: знижки та бонуси для абітурієнтів з України від найбільшого комерційного університету Варшави
Перспективні професії 2023: які спеціалісти в Україні можуть розраховувати на підвищення зарплат навіть під час війни?
Варто знати
Перспективні професії 2023: які спеціалісти в Україні можуть розраховувати на підвищення зарплат навіть під час війни?
Головні ризики  і переваги ChatGPT (штучного інтелекту) і чи корисний ChatGPT помічник?
IT і нові технології
Головні ризики і переваги ChatGPT (штучного інтелекту) і чи корисний ChatGPT помічник?
Як влаштуватись на роботу під час навчання: варіанти активності та алгоритм дій
Варто знати
Як влаштуватись на роботу під час навчання: варіанти активності та алгоритм дій
Erasmus+: стажування для студентів в Європі. Почни будувати кар’єру вже сьогодні!
Erasmus
Erasmus+: стажування для студентів в Європі. Почни будувати кар’єру вже сьогодні!
X
Send this to a friend