Що це таке мотиваційний лист вступника та поради щодо його написання

 

Багато випускників шкіл в нашій країні мріють про якісну освіту за кордоном. Деякі з них з легкістю долають труднощі та від’їжджають на навчання в іншу країну. Кожен європейський вуз має ряд вимог для студентів – іноземців. В переліку документів для вступу у вищий навчальний заклад є мотиваційний лист. Досить насторожено реагують абітурієнти на цей пункт, адже мало хто стикався з написанням мотиваційного листа. На нашому інформаційному порталі КудаПоступать ознайомимо читачів з поняттям мотиваційний лист. Що це? Коли і як його писати?

Що це таке мотиваційний лист?

Це документ, в якому вступник описує чому він хоче навчатися в обраному вищому навчальному закладі та чому саме його мають зарахувати до вузу. Мотиваційний лист (есе) ще має назву:

 • Personal Statement;
 • Statement of Рerson;
 • Motivation Letter;
 • Statement of motivation;
 • Statement of intent;
 • Personal essay.

Він подається разом з пакетом документів для вступу в іноземний навчальний заклад. Українські студенти недооцінюють значення мотиваційного листа, тому не завжди відповідально підходять до його написання. І це даремно. Адже, можна сказати, що цей лист є найважливішим серед інших документів. Чому? Тому що, майбутній студент повинен якомога чіткіше описати свої:

 • здібності;
 • принципи;
 • навички;
 • життєву позицію;
 • освіту;
 • професійний досвід.

Приймальна комісія робить висновки про вступника з його документів і саме мотиваційний лист допомагає скласти картину про студента. Дізнатися про його думки щодо навчання, про плани на майбутнє, про реалізацію мрій через обрану спеціальність і професію. Нам, українцям, складно уявити, що перевага в зарахуванні до вищого навчального закладу може бути не в абітурієнта, який гарно склав іспити чи зовнішнє незалежне оцінювання. А у того, хто проявив себе як позитивна людина з активною життєвою позицією та далекоглядними планами на майбутнє. І всю цю картину про людину складає мотиваційний лист. І це дійсно так. Чим змістовніше та грамотніше буде написаний лист, тим більше шансів у майбутнього студента розкрити свою особистість, здібності, досвід, зробити акцент на своїх плюсах. Адже, мета кожного вищого начального закладу зарахувати не просто розумних людей, а людей, які заряджатимуть інших своєю енергетикою, мотивацією, ділитимуться досвідом та знаннями.

Алгоритм дій

Задачею абітурієнта є написання мотиваційного листа так, щоб приймальна комісія звернула на нього увагу, виділила серед усіх інших вступників, зацікавилася. Важливо дотримуватися такого алгоритму дій при написані листа:

 1. Вивчити вимоги вищого навчального закладу до написання мотиваційного листа. У кожного вузу є пріоритети, згідно з якими заклад формує список своїх вимог щодо написання листа. В списку зазначені питання, відповіді на які, хотіла б побачити приймальна комісія в мотиваційному листі.
 2. Скласти структуру мотиваційного листа. Вступник перед тим, як приступити до написання, повинен чітко визначити для себе структуру листа. Розподілити, про що йтиме мова в кожній з частин. Адже потрібно написати про свої цілі, досягнення, навички, причини вступу в обраний заклад освіти на дану спеціальність.
 3. Написати текст. Потрібно написати відповіді на всі питання, які зазначені серед вимог вищого навчального закладу до написання листа. Плюсом буде творчий підхід до складання.
 4. Перевірити написане. Не допустити граматичні помилки. Перечитати і переконатися, що текст грамотний і легкий для сприйняття.

Структура

Мотиваційний лист повинен бути написано грамотно з дотриманням чіткої структури викладення інформації. Але, це не означає, що лист має бути написано сухо. Творчий підхід обов’язково можна застосувати при написанні. Не варто надіятися, що лист буде написати легко і з першої спроби. Можливо прийдеться «попотіти», щоб сформулювати всі тези, виявити свої позитивні сторони та переконати, що саме ваша кандидатура є вірною.

Кожен вищий навчальний заклад висуває свої вимоги щодо написання мотиваційного листа. Це розмір, кількість слів, інформація, яка має бути викладена в листі. Розмір має бути 1-2 сторінки форматом А4. Штрих 12, інтервал між рядками 1,5. Мотиваційний лист повинен складатися з таких частин:

 • Вступ;
 • Основна частина;
 • Висновки.

Початок листа має зацікавити членів приймальної комісії, викликати зацікавленість до особи, проявити бажання читати далі. Розтягувати вступну частину не варто.

Основна частина – це розповідь про себе. Мета – розкрити себе як особистість. Перш за все слід розповісти, чому вибір впав саме на цей навчальний заклад. Що спонукало до вибору даної країни, вузу, спеціальності. Якщо раніше була поїздка до вибраної країни, то є сенс про це розповісти. А також поділитися знаннями щодо навчального закладу, викладачів, методів навчання тощо. Потрібно якомога краще розкрити свої знання щодо майбутньої спеціальності. Якщо є власні наукові доповіді, статті, то обов’язково потрібно про це написати. Мова викладення матеріалу має бути професійна, але водночас, вся розповідь не повинна спиратися тільки на сухі факти. Чим більше прикладів з життя, тим жвавіше і легше читатиметься лист. Краще не використовувати шаблонні речення, а бути нестандартними в подачі інформації.

Також в основній частині потрібно «прорекламувати» себе, тобто розповісти про особисті якості. Приймальну комісію цікавить:

 • чи абітурієнт комунікабельна людина, яка знаходить спільну мову в колективі;
 • чи поважає звичаї та традиції інших народів;
 • чи можливо з такою людиною розпочати розробку власного проекту або завдання.

Потрібно зробити акцент на своїх сильних сторонах і таким чином довести, що саме ви достойні отримати таке бажане місце серед студентів даного навчального закладу. Також потрібно наголосити на своїх цілях та способах їх досягнення. Якщо абітурієнт має хобі, інші захоплення (спорт, музика), то про це слід згадати. Таким чином дати зрозуміти, що людина не тільки зациклена на навчанні, а всебічно розвинена.

В заключній частині листа потрібно підсумувати все вище сказане. Розказати про плани на майбутнє, ким мріє вступник працювати, як планує будувати кар’єру. Завдяки заключній частині, члени приймальної комісії повинні переконатися, що саме цей навчальний заклад і спеціальність допоможе в майбутньому абітурієнту в реалізації свої планів, цілей, мрій, кар’єрних досягнень. Непоганим доводом послужить розповідь про те, що не тільки навчання у ВНЗ може допомогти абітурієнту в його життєвих планах, а і сам студент стане корисним для навчального закладу – напише наукову статтю, доповідь, візьме участь у наукових дослідженнях. Слід зазначити, яку користь навчання студента в даному вузі, принесе для суспільства та країни.

Мова та стиль мотиваційного листа

Найчастіше мотиваційні листи пишуться англійською. При вступі у вищий навчальний заклад студент стикається з вимогами до певного рівня знання англійської мови. В основному університети вимагають високий рівень (сертифікат IELTS). Стиль написання має бути простим, сучасним, без вживання застарілих слів, літературних епітетів. Не слід використовувати прислів’я, приказки, неформальні слова, скорочення. Речення мають бути недовгими. Кожна частина листа повинна мати логічне продовження в вигляді наступної частини. Заключна частина повинна мати логічне завершення. В основному, розмір мотиваційного листа – це один-два аркуші А4, об’єм орієнтовно до 500 слів. Слід обов’язково перевірити текст на наявність граматичних та пунктуаційних помилок. Якщо такі будуть переповнювати текст, то його буде важко читати, відволікати читача від основної думки. Члени приймальної комісії перечитують сотні листів, тому свій мотиваційний лист потрібно виділити, щоб увага затрималася саме на ньому.

Якщо абітурієнт має намір подавати документи для вступу в декілька навчальних закладів, то не варто до анкети прикріплювати мотиваційний лист з однаковим текстом для всіх вибраних ВНЗ. Адже потрібно брати до уваги специфіки вузу та спеціальності.

Поради щодо написання мотиваційного листа

Перед тим, як почати писати лист, абітурієнта мучать думки чи вдасться зробити лист особливим, не схожим на інші, таким, щоб привернути увагу членів приймальної комісії. Щоб лист виявився успішним слід притриматися декількох порад:

 • Мотиваційний лист повинен містити максимум інформації про абітурієнта. Прочитавши есе, приймальна комісія, має відчути, що познайомилася з людиною особисто. Такого ефекту неможливо досягти, якщо викласти інформацію поверхнево та не цікаво.
 • Майже всі навчальні заклади опубліковують список питань, на які має відповісти абітурієнт у своєму мотиваційному листі. Ці питання краще не ігнорувати, а дати докладні відповіді на них.
 • Потрібно взяти до уваги всі побажання ВНЗ щодо написання листа. Навіть якщо це буде прохання написати есе від руки та вибір кольору чорнила.
 • Потрібно постаратися розкрити в листі питання щодо вибору країни для подальшого навчання, вищого навчального закладу, спеціальності, курсу. Зробити акцент на тому, чому саме цей вуз допоможе в реалізації кар’єрних цілей. Це потрібно для того, щоб комісія склала повне враження про абітурієнта і зробила висновок, чому саме його слід приймати на навчання.
 • В мотиваційному листі абітурієнту обов’язково потрібно подати себе в якомога кращому світлі. Описати всі свої позитивні якості, розповісти про свої досягнення, про свої плани на майбутнє. Показати свою особистість. Можна описати один або декілька прикладів із життя. Такі історії зможуть розказати про людину більше, ніж перечисленні списком її переваги та якості. Це вже буде гарною характеристикою для абітурієнта. Але, ні в якому разі не можна себе перехвалювати. Одного цікавого прикладу з життя буде цілком достатньо.
 • Стиль написання має бути простим.Текст зрозумілим, легким для сприйняття, грамотно написаним. Писати англійською, яка мало використовується в житті, це звичайно складно. Але, завдяки правильно складеному мотиваційному листу, є можливість покращити знання мови навчаючись в іноземному навчальному закладі. Перевищувати ліміт, який встановлено для мотиваційного листа, не потрібно. Якщо написати забагато, то це буде говорити про те, що абітурієнт не може виконати поставлені цілі.
 • Що буде зайвим в мотиваційному листі? Не потрібно:
 • Добавлять фото, картинки, відео;
 • Часто використовувати жарти в тексті;
 • Придумувати оригінальний формат;
 • Писати про себе в третій особі.

Проблеми щодо написання мотиваційного листа

Не з першого разу може відбутися успішне написання листа. Існують деякі проблеми, які слід уникати при складанні розповіді:

 • Драматичні чи зарозумілі ствердження;
 • Не чіткі та розмиті речення, фрази;
 • Перераховані списком досягнення;
 • Використання неформальних слів, скорочень, приказок, прислів’їв, віршів;
 • Використання жартів. Члени комісії можуть не розділяти з абітурієнтом почуття гумору, тому в такий спосіб робити свій мотиваційний лист незвичайним не треба;
 • Граматичні та орфографічні помилки. Есе з таким помилками складе негативне враження про вступника, його розумові здібності;
 • Довгі, складні для сприйняття речення.

Перевірка мотиваційного листа

Після написання есе, обов’язково слід декілька разів його перечитати.  Звернути увагу на стиль написання, граматичні, пунктуаційні помилки. Іноді, сам автор може не помічати помилки, тому є сенс звернутися до професіонала, щоб перевірити текст. Або, як мінімум, до людини яка володіє мовою та може перевірити на наявність помилок у тексті. А професійний консультант зможе не тільки розпізнати помилки, а ще й вказати, що можна підправити в структурі тексту та підказати як уникнути стандартних, безглуздих речень.

Отже, мотиваційний лист – це один з важливих документів, які подаються абітурієнтами при вступі до вищих навчальних закладів світу. Листи ретельно читаються членами приймальної комісії, яка згодом приймає рішення чи потребує ВНЗ в даному студенті чи ні. Мотиваційний лист слід написати не в останню хвилину, а раніше, щоб був час обміркувати кожне написане слово і своє рішення щодо вступу в іноземний вуз на конкретну спеціальність.

Читайте також про Топ затребуваних професій та підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбук

Які одноразові і щомісячні компенсації і виплати чекають біженців з України в Польщі
Нове на сайті
Які одноразові і щомісячні компенсації і виплати чекають біженців з України в Польщі
Як влаштуватись на роботу під час навчання: варіанти активності та алгоритм дій
Варто знати
Як влаштуватись на роботу під час навчання: варіанти активності та алгоритм дій
Програма Німеччини ZAV – як знайти роботу в Germany в 2020 році
Освіта та навчання у Німеччині
Програма Німеччини ZAV – як знайти роботу в Germany в 2020 році
Захист прав українських біженців в Чехії і умови в’їзду до країни. Корисні посилання
Без категории
Захист прав українських біженців в Чехії і умови в’їзду до країни. Корисні посилання
Як скласти резюме для пошуку роботи в Польщі
Новини
Як скласти резюме для пошуку роботи в Польщі
Освіта в Любліні
Люблін
Освіта в Любліні
Куди вступати після 9 класу
Варто знати
Куди вступати після 9 класу
Стажування у Європейському Союзі: плюси без мінусів
Без категории
Стажування у Європейському Союзі: плюси без мінусів
Продовження навчання у Польщі для українських біженців
Навчальний процес в Польщі
Продовження навчання у Польщі для українських біженців
Офіційна релокація: в якій країні можна жити після закінчення навчання
Навчальний процес в Польщі
Офіційна релокація: в якій країні можна жити після закінчення навчання
Продовжити навчання у Польщі: запущено 01.04.22 р .спеціальну програму для студентів та аспірантів з України
Варто знати
Продовжити навчання у Польщі: запущено 01.04.22 р .спеціальну програму для студентів та аспірантів з України
Менеджер відеоігор – нова перспективна спеціальність
Навчання за кордоном
Менеджер відеоігор – нова перспективна спеціальність
ТОП-24 професії у 2024 році. Чому вчитися, щоб бути на гребні успіху?
Варто знати
ТОП-24 професії у 2024 році. Чому вчитися, щоб бути на гребні успіху?
Куди поступати після 11 класу: варіанти продовження освіти в Україні та безкоштовне навчання за кордоном
Варто знати
Куди поступати після 11 класу: варіанти продовження освіти в Україні та безкоштовне навчання за кордоном
Усе, що потрібно знати про особливості водіння в Польщі
Варто знати
Усе, що потрібно знати про особливості водіння в Польщі
ТОП-25 найбільш затребуваних професій у Європі: вибираємо спеціальність, з якою ви точно не залишитесь без грошей
IT і нові технології
ТОП-25 найбільш затребуваних професій у Європі: вибираємо спеціальність, з якою ви точно не залишитесь без грошей
ТОП-25 прибуткових жіночих професій: де дівчата можуть заробляти більше за чоловіків?
Варто знати
ТОП-25 прибуткових жіночих професій: де дівчата можуть заробляти більше за чоловіків?
ТОП-25 затребуваних професій 2023: де шукати цікаву роботу з високими зарплатами?
IT і нові технології
ТОП-25 затребуваних професій 2023: де шукати цікаву роботу з високими зарплатами?
Як вибрати свій ідеальний університет на сайті «Куди вступати»
Варто знати
Як вибрати свій ідеальний університет на сайті «Куди вступати»
Польща чекає на українських студентів: знижки та бонуси для абітурієнтів з України від найбільшого комерційного університету Варшави
Варто знати
Польща чекає на українських студентів: знижки та бонуси для абітурієнтів з України від найбільшого комерційного університету Варшави
Перспективні професії 2023: які спеціалісти в Україні можуть розраховувати на підвищення зарплат навіть під час війни?
Варто знати
Перспективні професії 2023: які спеціалісти в Україні можуть розраховувати на підвищення зарплат навіть під час війни?
Головні ризики і переваги ChatGPT (штучного інтелекту) і чи корисний ChatGPT помічник?
IT і нові технології
Головні ризики і переваги ChatGPT (штучного інтелекту) і чи корисний ChatGPT помічник?
Як влаштуватись на роботу під час навчання: варіанти активності та алгоритм дій
Варто знати
Як влаштуватись на роботу під час навчання: варіанти активності та алгоритм дій
Erasmus+: стажування для студентів в Європі. Почни будувати кар’єру вже сьогодні!
Erasmus
Erasmus+: стажування для студентів в Європі. Почни будувати кар’єру вже сьогодні!
X
Send this to a friend