Головна /

Навчання в Франції – Знайти університети Франції – освіта за кордоном

Обери найкращий вуз

[:ua]Столиця: Париж
Валюта: євро
Часовий пояс: UTC +1

Основна мова навчання: французька (безкоштовні і платні програми)
Друга мова навчання: англійська (тільки платні програми)
Структура системи освіти: дошкільна освіта (до 6 років), початкова школа (5 років), середня школа – коледж (4 роки), старша школа – ліцей (3 роки), вища освіта (3-5 років)
Найбільш популярні міста серед вступників: Париж, Нант, Страсбург, Тулуза

 

Освіта у Франції за престижністю та рівнем підготовки стоїть на другому місці в рейтингу серед країн, що пропонують навчання іноземним студентам. Та й сама по собі культура, самобутність і багата історія Франції сприяє підігріванню інтересу до навчання у Франції.

В першу чергу до себе манить Париж – світовий центр високої моди. Саме в його навчальних закладах здобували освіту метри сучасної фешн-індустрії, геніальні модельєри та дизайнери, про вбрання з колекцій яких мріють навіть королі.

Величезний попит на освітні послуги паризькі університети використовують в повній мірі, пропонуючи іноземним студентам отримати не тільки перший, але і другу вищу освіту за ступенем бакалавра або магістра. Крім того, існує і безліч програм, що дозволяють отримати загальні та поглиблені знання в досить короткі терміни.

Особливості вищої освіти у Франції

Диплом про вищу освіту у Франції видається тим, хто пройшов або загальну, або професійну підготовку. У першому випадку на навчання потрібно 2 роки (короткий цикл), у другому – 3 (довгий цикл). По завершенні на руках виявиться документ, відповідний базовому рівню підготовки “бакалавр”.
Провчившись ще рік або два після цього можна здобути кваліфікацію, що прирівнюється до колишніх “спеціаліст” і “магістр” відповідно, і яка є свідченням отримання повної вищої освіти.

Для тих, хто бажає по максимуму вивчити цікавлячий напрям або залишити в майбутньому свій внесок у розвиток тієї чи іншої наукової дисципліни, існує додаткова освіта (3-6 років), що дає ступінь доктора наук.

Отримати вищу освіту у Франції можна в одному з трьох типів навчальних закладів:
– університеті,
– вищій школі,
– спеціалізованій школі.

Поступити на навчання у Франції

Для отримання першої вищої освіти в університеті або вищій школі у Франції іноземцю потрібно надати атестат з високими балами, що підтверджує отримання повної середньої освіти. Крім того, доведеться пройти тестування: DELF на підтвердження знання французької мови та IELTS – англійської.
Другу вищу отримати дещо простіше. Для цього потрібен диплом бакалавра і результат тесту IELTS.

Але найбільшою популярністю серед корінних жителів користується так званий “короткий цикл” підготовки, що дозволяє за 2-3 роки навчання отримати реальну можливість знайти роботу в якості молодого спеціаліста в обраній галузі діяльності, і продовжити підвищення кваліфікації тільки при необхідності.[:ru]Столица: Париж
Валюта: евро
Часовой пояс: UTC +1

Основной язык обучения: французский (бесплатные и платные программы)
Второй язык обучения: английский (только платные программы)
Структура системы образования: дошкольное образование (до 6 лет), начальная школа (5 лет), средняя школа – колледж (4 года), старшая школа – лицей (3 года), высшее образование (3-5 лет)
Наиболее популярные города среди поступающих: Париж, Нант, Страсбург, Тулуза

 

Образование во Франции по престижности и уровню подготовки стоит на втором месте в рейтинге среди стран, предлагающих обучение иностранных студентов. Да и сама по себе культура, самобытность и богатая история Франции способствует подогреванию интереса к учёбе во Франции.

В первую очередь к себе манит Париж – мировой центр высокой моды. Именно в его учебных заведениях получали образование метры современной фэшн-индустрии, гениальные модельеры и дизайнеры, о нарядах из коллекций которых мечтают даже короли.

Огромный спрос на образовательные услуги парижские университеты используют в полной мере, предлагая иностранным студентам получить не только первое, но и второе высшее образование по степени бакалавра или магистра. Кроме того, существует и множество программ, позволяющих получить общие и углублённые знания в довольно короткие сроки.

Особенности высшего образования во Франции

Диплом о высшем образовании во Франции выдаётся тем, кто прошел или общую, или профессиональную подготовку. В первом случае на обучение требуется 2 года (короткий цикл), во втором – 3 (длинный цикл). В итоге на руках окажется документ, соответствующий базовому уровню подготовки “бакалавр”.

Проучившись ещё год или два после этого можно обрести квалификацию, приравниваемую к прежним “специалист” и “магистр”, которые являются свидетельством получения полного высшего образования.

Для тех, кто желает по максимум изучить интересующее направление или внести в будущем свой вклад в развитие той или иной научной дисциплины, существует дополнительное образование (3-6 лет), дающее степень доктора наук.

Получить высшее образование во Франции можно в одном из трёх типов вузов:
– университете,
– высшей школе,
– специализированной школе.

Поступить на обучение во Франции

Для получения первого высшего образование в университете или высшей школе во Франции иностранцу потребуется предоставить аттестат с высокими баллами, подтверждающий получение полного среднего образования. Кроме того, придётся пройти тестирование: DELF на подтверждение знания французского языка и IELTS – английского.

Второе высшее получить несколько проще. Для это нужен диплом бакалавра и результат теста IELTS.

Но наибольшей популярностью среди коренных жителей пользуется так званый “короткий цикл” подготовки, позволяющий за 2-3 года обучения получить реальную возможность найти работу в качестве молодого специалиста в выбранной области деятельности, и продолжить повышение квалификации только при необходимости.[:]

comments powered by HyperComments
Send this to a friend